Personliga webbsidor via hemkatalog: staff

Under din hemkatalog finns en mapp med namnet public_html. Den används för din personliga hemsida. Mappen är egentligen en AFS-volym, men det har ingen betydelse för hur du använder den.

Du kommer åt din hemsida så här:
http://staff.www.ltu.se/~username

Rättigheter sätter du på kataloger. Defaultinställningen är att webbservern får lista och läsa filer i din public_html-katalog.


Vill du att webservern även ska kunna skriva till en fil gör du enklast på följande sätt:

Om du kör Unix gör du så här:

Samma sak i Windows:

Filer du lägger i mappen write kommer nu webbservern att kunna skriva till.

Mer information om AFS och rättighter hittar du på www.openafs.org


In English:

Personal web pages via home directory: staff

There is a folder in your home directory named public_html. It can be used to publish your personal home page. The folder is actually an AFS volume, however, this makes no difference on how you use it.

You access your home page as follows: http://staff.www.ltu.se/~username

In AFS, access permissions are set on a directory basis. The default settings are that the web server is allowed to list and read files in your public_html folder.


If you want the web server to also have permissions to write to a file, follow the instructions below:

If you use Unix, do as follows:

The same thing in Windows:

Files in the folder "write" are now writable by the web server.

More information about AFS and AFS permissions can be found at www.openafs.org