Personliga webbsidor via hemkatalog: staff

Det finns en volym med namnet staff_public_html. Under den finns en katalog med samma namn som ditt konto som används för din personliga hemsida.

Du kommer åt din hemsida via webben så här:
http://staff.www.ltu.se/~username


Vill du att webservern även ska kunna skriva till en fil måste du i nuläget lägga in en begäran om det via SDplus...
https://sdplus.ltu.se


In English:

Personal web pages via home directory: staff

There is a volume named staff_public_html. Beneath this volume, there is a catalog with the same name as your account name.
This catalog can be used to publish your personal home page.

You access your home page via the web as follows: http://staff.www.ltu.se/~username


If you want the web server to also have permissions to write to a file, you currently have to add a request via SDplus...
https://sdplus.ltu.se