M0031M, Linjär algebra och differentialekvationer, Teknisk Design

Från föreläsningarna i M0031M, Teknisk Design, LP 1, 16/17,