Grundkurs i tillämpad matematik

av

Lars-Erik Persson

 

Förord

Dessa kurspaket är huvudsakligen baserade på följande kursbok, där du finner kompletterade information:

J. D. Logan, 1987. Applied Mathematics: A Contemporary Approach, John Wiley & Sons, New York.

 

VIKTIGT: Det är inte tillåtet att publicera dessa kurspaket i någon form (även på andra hemsidor, institutionshemsidor, etc.) utan tillåtelse av mig, Professor David Logan och bokförlaget Wiley.

Anm: Det finns numera även en tredje upplaga av Professor Logans bok publicerad 2006. Den har ett nytt kapitel om diskreta modeller (med biologiska tillämpningar) och ett lite mer allmänt angreppssätt.

Innehåll:

I. Introduktion till dimensionsanalys och skalning.

II. Introduktion till störningsmetoder.

III. Introduktion till variationskalkyl.

IV. Introduktion till partiella differentialekvationer.

V. Introduktion till Sturm­Liouville teori, teorin för generaliserade fourierserier samt några ytterligare lösningsmetoder för PDE.

VI. Introduktion till transformteori med tillämpningar. 

VII. Introduktion till Hamiltonsk teori och isoperimetriska problem.

VIII. Introduktion till teorin för integralekvationer.

IX. Introduktion till teorin för dynamiska system, kaos, stabilitet och bifurkationer.

X. Introduktion till diskret matematik.

            
svenska             In English