Kailash Srivastava
Professor, adjungerad
Luleå Tekniska Universitet
Campus Skellefteå, Sweden
Forskningsämmen: Elkraftteknik
Kontakt: LTU