Mats Wahlberg
Forskningsingenjör
Luleå Tekniska Universitet
Campus Skellefteå, Sweden
Forskningsämmen: Elkraftteknik
Forskningprojekt: Överstonsdistorsion och vindkraftanläggningar
Kontakt: LTU